สถานที่ตั้ง

สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชั้น 5 ห้อง MD 513 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 055-964643
โทรสาร 055-964770
Website: สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
Facebook: สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
Line : สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทรศัพท์: 055-964643

ฝากข้อความติดต่อสอบถาม